OBOWIĄZEK PODATKOWY W VAT OD 2014 ROKU

By | Przepisy prawne | No Comments

Od 1 stycznia 2014 r. pojawiło się bardzo dużo zmian w przepisach podatkowych, a zwłaszcza w ustawie o VAT. Najbardziej rewolucyjna zmiana to – zmiana zasad ustalania terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Art. 19 ustawy o VAT obowiązujący do końca grudnia 2013 roku, regulujący terminy powstania obowiązku podatkowego, został zastąpiony przez Art. 19a utawy.

WAŻNE:

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy powstaje – co do zasady – z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Termin powstania obowiązku podatkowego nie jest już związany z datą wystawienia faktury. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, dotyczące np. dokumentowania mediów, usług najmu, ochrony osób i mienia itp.

Zostały wprowadzone także przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach rozliczanych etapami. W art. 19a ust. 2 ustawy o VAT określono, iż usługę będzie się uznawało za wykonaną również w przypadku, gdy będzie ona przyjmowana częściowo, dla których to części określona będzie zapłata.

Zmieniły się również w istotny sposób zasady odliczania podatku naliczonego. Prawo do odliczenia VAT generalnie zależy od terminu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Nie można jednak odliczyć podatku naliczonego wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę.

WAŻNE:

Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że odliczenia podatku naliczonego będzie można dokonać, jeżeli będą spełnione łącznie następujące warunki:

powstał obowiązek podatkowy, oraz

podatnik otrzymał fakturę.