CENNIK

Ceny usług księgowych ustalane są indywidualnie, w drodze negocjacji

i są uzależnione od:

formy prowadzenia działalności gospodarczej,

formy opodatkowania,

ilości generowanych dokumentów księgowych,

liczby zatrudnianych pracowników,

branży (działalność usługowa, handlowa, produkcyjna, inna),

stopnia złożoności transakcji.

CENY USŁUG NETTO:

Księgi handlowe – od 400 zł,

Podatkowej księga przychodów i rozchodów (bez VAT) – od 120 zł,

Podatkowej księga przychodów i rozchodów (z VAT) – od 160 zł,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (bez VAT) – od 90 zł,

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (z VAT) – od 120 zł,

Karta podatkowa  – od 80 zł,

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej – bezpłatnie,

Kadry – od 25 zł,

Rozliczenia roczne – od 20 zł.

Ramowy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

lecz służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

W cenie są zawarte następujące usługi:

bieżąca obsługa rachunkowa, podatkowa,

bieżąca obsługa kadrowo-płacowa dla właścicieli firmy i trzech pracowników (każdy dodatkowy pracownik – 25 zł dodatkowej opłaty),

wdrażanie wszelkich zmian podatkowych wymaganych przepisami prawa,

odbiór dokumentów od klienta,

reprezentowanie klienta przed US i ZUS.

Jeżeli życzycie sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej prosimy o kontakt.

Kontakt z Nami

Wycena usług jest bezpłatna.

Stałą współpracę prowadzimy na podstawie podpisanej umowy o świadczenie usług księgowych. Umowa z naszym Biurem jest zawierana na czas nieokreślony z 3-miesięcznym lub 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.