CERTYFIKAT

Gwarancją wiarygodności naszego Biura jest licencja Ministra Finansów – certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 51093/2011.

Wykaz osób posiadających certyfikaty jest zamieszczany na stornie internetowej Ministerstwa Finansów ( poniżej link do strony).

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/egzaminy-zawodowe/certyfikat-ksiegowy/wykaz-osob-posiadajacych-certyfikat-ksiegowy

UBEZPIECZENIE

Wszystkie czynności wykonywane w naszym biurze są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A., gdzie posiadamy polisę OC.