INFORMACJE PODATKOWE i KADROWE

SKALA PODATKOWA

okres obowiązywania:

od 1.01.2009 do 31.12.2014

Skala podatkowa w 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do

85.528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528

14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Kwota wolna od podatku od 2009 r. wynosi 3.089 zł.

Po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej kwota wolna wynosi – 3.091 zł.

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ – USTAWOWE:

okres obowiązywania:

od 15.12.2008

Stawka

13% rocznie

Podstawa prawna:

(Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434)

MINIMALNE WYNAGRODZENIE

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. wynosi – 1.680 zł brutto (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074).

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDU

okres obowiązywania:

od 14.11.2007

Okres

od 14.11.2007 – nadal
(zł)

Stawka za 1 km przebiegu:
a) samochodu osobowego
– o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

– o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

PODRÓŻE KRAJOWE

okres obowiązywania:

od 1.03.2013

Dieta (pełna)

30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

ADRESY I KONTA URZĘDÓW

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Sądowa 5
20-027 Lublin

CIT:   37101013390000392221000000

VAT:  84101013390000392222000000

PIT:   34101013390000392223000000

Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

CIT:   40101013390091462221000000

VAT:  87101013390091462222000000

PIT:   37101013390091462223000000

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Narutowicza 56
20-016 Lublin

CIT:   15101013390000552221000000

VAT:  62101013390000552222000000

PIT:   12101013390000552223000000

Urząd Miasta Lublin
ul. Wieniewska 14
20-071 Lublin

Opłaty skarbowe: 95124020929329920006200000

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

ul. Rzeczna 5

22-300 Krasnystaw

CIT:    27101013390019512221000000

VAT:  74101013390019512222000000

PIT:    24101013390019512223000000

Urząd Miasta Krasnystaw

Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

Opłaty skarbowe: 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001