PRZYDATNE LINKI

Pierwszy Urząd Skarbowy: www.1us.is.lublin.pl

Drugi Urząd Skarbowy: www.2us.is.lublin.pl

Trzeci Urząd Skarbowy: www.3us.is.lublin.pl

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie: http://www.is.lublin.pl/index.php?id=73

Izba Skarbowa – Lublin: http://is.lublin.pl

Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl/gus

Państwowa Inspekcja Pracy: http://www.pip.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, strona zawiera m.in. pełną bazę aktów prawnych: http://www.sejm.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl

Euro Info Centre, strona zawiera m.in. informacje o targach, seminariach i konferencjach, oferty współpracy i publikacje: http://www.euroinfo.org.pl

Najpopularniejszy serwis ekonomiczny: http://www.money.pl

„Rzeczpospolita”,  dział „Dobra Firma”: http://www.rzeczpospolita.pl